Kløvervej 75, 6100 Haderslev

+(45) 40 84 82 95

Er smerter og/eller hovedpine dit største problem? Måske som et afgrænset problem, måske som del af en psykosomatisk lidelse, en funktionel lidelse, en somatoform smertediagnose.

Smerter kan have mangfoldige årsager og bør altid lægefaglig udredes.

Langvarige smerter kan være en meget invaliderende og gribe forstyrrende ind på mange områder af livet med nedsat livskvalitet til følge.

Smerteforskningen viser, at smerte er en meget kompleks størrelse. Tidligere mente man, at når vævet blev tilstrækkelig irriteret ville det medføre en smerte, der på en måde svarede til irritationen, altså i forholdet 1:1. Nu ved man, at smerteoplevelsen er meget mere kompleks og at mange andre forhold som fx stress og lignende former for belastninger påvirker smerteoplevelsen.

Smerter kan behandles ud fra en helhedsfokuseret tilgang. Du kan læse mere her: Helhedsfokuseret behandling.

Der arbejdes - på grundlag af en systematisk kropsundersøgelse og dialog - med forskellige tilgange afhængig af problemet. Dette kan eksempelvis være behandling af de muskler eller andre vævstyper, som forårsager smerten. Som del af behandlingen vurderes, hvor meget et afgrænset problem kan hænge sammen med "skævheder" eller dysfunktion et andet sted i kroppen. Der instrueres i relevante øvelser. Formidling i smerteteori vil indgå.

Målet er at dine smerter lindres, og allerhelst at smerten forsvinder helt. I de tilfælde, hvor der er tale om kroniske / vedvarende smerter, kan målet være at finde "barren" for, hvad der forværrer smerten, og at finde strategier der dæmper smerten. 

Behandling på klinikken Fysioterapi – Fokus & Helhed kan være et behandlingsforløb i sig selv, eller kan være supplerende / sideløbende behandling, men erstatter ikke eventuel anden igangværende læge- eller sundhedsfaglig behandling i andet regi.

Behandlingen varer 50 minutter. Medbring venligst lagen og håndklæde.

50 min.
Pris: 525.00 DKK
  •  Ledig
  •  Delvist ledig
  •  Fuldt optaget
  •  Valgt
  •  Lukket
Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information

Copyright © 2017 fysioterapi-fokusoghelhed.dk All rights reserved.

Designet af digitalbranding.dk