Kløvervej 75, 6100 Haderslev

+(45) 40 84 82 95

Er  uro, anspændthed eller øget vagtsomhed dit største problem? Disse symptomer er ofte en del af stress eller PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder), men kan også være en del af en psykosomatisk lidelse, funktionel lidelse eller anden belastningslidelse.

Stress og PTSD er en meget invaliderende lidelse, der ofte griber forstyrrende ind i familieliv, arbejdsliv, det sociale liv, helbredet med store konsekvenser for livskvalitet, selvværd og helbred. Det kan være uhyre svært at at slappe af / få kroppen i ro, når man har stress eller PTSD.

Stress og PTSD kan behandles ud fra en helhedsfokuseret tilgang. Du kan læse mere her: Helhedsfokuseret behandling

Der arbejdes - på grundlag af en systematisk kropsundersøgelse og dialog - med eksempelvis stræk, massagegreb, vejrtrækningen, blide fysioterapeutiske teknikker, evt. meget lette øvelser. Der inddrages formidling af, hvordan stress "sætter sig kroppen". Der arbejdes med at stimulere kroppens egne beroligende mekanismer. Dvs. at understøtte en rolig og harmonisk vejrtrækning samt at stimulere den del af kroppens nervesystem, der benævnes det parasympatiske nervesystem, som er det system, der hjælper kroppen i ro.

På længere sigt arbejdes med kropsholdning, vejrtrækning, muskelspændinger og stramhed i væv. Der arbejdes med de måder, som livet har "lært os" at bevæge os og være på, og som ikke altid er hensigtsmæssige.

En del af dette er fælles fokus i en søgen efter og forståelse af årsagssammenhængene, dvs. hvordan gener og belastninger kan tænkes at hænge sammen med livet, som det har "sat sig i kroppen".

Målet er at få dit stressberedskab i balance, så der skabes overskud og grundlag for genopbygning af ressourcer og øgning af livskvalitet.

Målet på længere sigt er at arbejde med dine eventuelle uhensigtsmæssige kropslige bevægemøsntre og handlemønstre og udvikle - eller måske snarere afvikle disse. 

Behandling på Fysioterapi – Fokus & Helhed kan være et behandlingsforløb i sig selv, eller kan være supplerende / sideløbende behandling, men erstatter ikke eventuel anden igangværende læge- eller sundhedsfaglig behandling i andet regi.

Behandlingen varer 50 minutter. Medbring venligst lagen + håndklæde.

50 min.
Pris: 525.00 DKK
  •  Ledig
  •  Delvist ledig
  •  Fuldt optaget
  •  Valgt
  •  Lukket
Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information

Copyright © 2017 fysioterapi-fokusoghelhed.dk All rights reserved.

Designet af digitalbranding.dk