Kløvervej 75, 6100 Haderslev

+(45) 40 84 82 95

Er træthed, søvnbesvær, manglende energi dine største problemer? Disse tilstande er ofte ”tro” følgesvende til forskellige belastningslidelser, som f.eks stress, psykosomatisk lidelse, funktionel lidelse eller langvarige smerter.

Længerevarende træthed, manglende energi, søvnbesvær bør altid lægefaglig udredes.

De beskrevne tilstande kan behandles ud fra en helhedsfokuseret tilgang. Du kan læse mere her: Helhedsfokuseret behandling.

Der arbejdes - på grundlag af en systematisk kropsundersøgelse og dialog - med forskellige teknikker, der (afhængig af hvad kropsundersøgelsen viser) arbejder med de kropslige problemer, der ligger til grund for trætheden etc. 

Hvor det er muligt arbejdes med at få indkredset de bagvedliggende årsager til generne. Tilgangen og teknikkerne, der anvendes, vil ofte være de samme, der anvendes til stress / PTSD. 

På længere sigt arbejdes med kropsholding, vejrtrækning, muskelspændinger og stramhed i væv. Der arbejdes med de måder, som livet har "lært os" at bevæge os på og være på, og som ikke altid er hensigtsmæssige.

En del af dette er en fælles fokus i en søgen efter og forståelse af årsagssammenhængene, dvs. hvordan gener og belastninger kan tænkes at hænge sammen med livet, som det har" sat i kroppen".

Målet er at få kroppens stressberedskab i balance, så der skabes overskud og grundlag for genopbygning af ressourcer og øgning af livskvalitet

Behandling på klinikken Fysioterapi – Fokus & Helhed kan være et behandlingsforløb i sig selv, eller kan være supplerende / sideløbende behandling, men erstatter ikke eventuel anden igangværende læge- eller sundhedsfaglig behandling i andet regi.

Behandlingen varer 50 minutter. Medbring venligst lagen og håndklæde.

50 min.
Pris: 525.00 DKK
  •  Ledig
  •  Delvist ledig
  •  Fuldt optaget
  •  Valgt
  •  Lukket
Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information

Copyright © 2017 fysioterapi-fokusoghelhed.dk All rights reserved.

Designet af digitalbranding.dk