Kløvervej 75, 6100 Haderslev

+(45) 40 94 32 11

 

Hvad menes der med at livet skriver sig ind i kroppen

At "livet skriver sig ind i kroppen" bygger på forskning, der påviser et meget tæt samspil mellem det liv, vi hver især lever og har levet, og hvordan vores krop har det og reagerer. Ikke kun i forhold til livsstil og livsstilssygdomme, såsom for højt kolesterol, for højt blodtryk ect., men i høj grad også hvordan psykiske forhold påvirker det, man kan kalde kroppens biologi.

Den norske læge Anna Luise Kirkengen beskriver i bogen: Hvordan krenkede barn blir syke voksne, hvordan belastede forhold i barndommen kan udvikle sig til fysisk sygdom i voksenlivet. Hendes antagelse bygger på solid dokumention.

Læge Anna Luise Kirkengen, Linn Getz og læge Elling Ulvestad beskriver i artiklen: Menneskets biolog - mettet med erfaring, at både vores biologi (dvs. kroppens biologi) og vores biografi (forstået som vores livhistorie) virker ind på vort helbred og sundhedstilstand.

  

Hvordan gribes behandling an i klinikkens fysioterapeutiske praksis

Der indledes altid med journaloptagelse og fysioterapeutisk undersøgelse, der er relativ omfattende. 

I den efterfølgende behandling tages de fysioterapeutiske metoder og teknikker i anvendelse, som - på baggrund af journaloptagelse, den fysioterapeutiske undersøgelse, relevant evidens samt patientens samtykke  - vurderes til at være den bedste intervention. Løbende i behandlingen evalueres og nye oplysninger eller kliniske fund indtænkes.

Som fysioterapeut har man en kæmpe "værktøjskasse":

Det kan være behandling, der sigter mod at få ro i kroppen. Det kan være behandling, der sigter mod at få en bedre fornemmelse af ens egen krop. Det kan være specifikke teknikker til de forskellige vævstyper (muskler, sener, ledbånd, muskelhinder, nervevæv). Det kan være relevante øvelser. Det kan være en snak om vejrtrækning eller kropsholdningen i forskellige positioner (stående, gående, siddende, liggende). Det kan være en rådgivning om, hvordan man tackler vedvarende smerter, træthed, uro eller andre gener på bedst mulig måde. 

 

Lidt generelt om fysioterapi

 I den gældende bekendtgørelse om uddannelsen til fysioterapeut (professionsbachelor i fysioterapi) er følgende beskrevet (uddrag): Fysioterapeuten retter sine ydelser mod såvel den danske sundhedssektor som et globalt sundhedsperspektiv med det formål at fremme, optimere, vedligeholde og genskabe funktionsevne, sundhed og livskvalitet for borgere gennem alle livets faser.

Som autoriseret fysioterapeut er man forpligtet til at arbejde evidensbaseret og at holde sig opdateret på Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer og anbefalinger.

Fysioterapi - uanset hvilket område af faget, men arbejder med - beskæftiger sig med det, man kalder bevægeapparatet. Med bevægeapparatet menes primært muskler, led, knogler, nerver. Bevægeapparatet er ikke en selvstændig "komponent", der fungerer uafhængigt af resten af kroppen eller er upåvirkelig af, hvordan man som menneske i øvrigt trives.

 

Målet med behandling på Fysioterapi - Fokus & Helhed er

 • i samarbejde og dialog med patienten
 • via helhedsfokuseret fysioterapeutisk behandling
 • med baggrund i god klinisk praksis og relevant evidens på området
 • at fremme, optimere, vedligeholde, og genskabe funktionsevne, sundhed og livskvalitet

Hvilket vil sige at hjælpe med patienten med at blive bedre i forhold til de gener, som er årsag til henvendelse til klinikken, og hvor det er muligt at blive helt fri for gener.

 

Referencer:

 • Lund, Bjørnlund, Sjöberg. Basisbog i fysioterapi. Munksgaard. 2013
 • Kirkengen. Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo. Universitetsforlaget. Oslo. 2005
 • Nyboe, Hvalsøe. Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard. 2010.
 • Getz, Kirkengen, Ulvestad. Menneskets biologi - mettet med erfaring. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, no 8.4.2011. www.tidsskriftet.no/2011/04/originalartikkel/menneskets-biologi-mettet-med-erfaring (lokaliseret 9. dec. 2017)

Citaterne på forsiden:

 • Bunkan, Berit Heir. Kropp, respiration og kroppsbilde, ressursorienteret kroppsundersøkelse og behandling. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag, 3. udgave 2001
 • Rasmussen, Torben Hangaard. Kroppens filosof, Maurice Merleau-Ponty. Brøndby. Semi-forlaget. 1996
 • Getz, Kirkengen, Ulvestad. Menneskets biologi - mettet med erfaring. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, no 8.4.2011. www.tidsskriftet.no/2011/04/originalartikkel/menneskets-biologi-mettet-med-erfaring (lokaliseret 9. dec.2017)

 

 

 

 

Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information

KLINIKKENS VÆRDIER:

Nærvær
Grundighed
Ordentlighed
Faglighed

KONTAKT OS

Fysioterapi - Fokus & Helhed

Voxeværket

Kløvervej 75, 6100 Haderslev

  Fri parkering
---------------------

CVR: 38107372

Tlf: +(45) 40 94 32 11

E-mail: info@fysioterapi-fokusoghelhed.dk

Copyright © 2017 fysioterapi-fokusoghelhed.dk All rights reserved.

Designet af digitalbranding.dk