Kløvervej 75, 6100 Haderslev

+(45) 40 84 82 95

 

Den norske læge Anna Luise Kirkengen beskriver, at livet skriver sig ind i kroppen. Læs mere: Fagligt. For interesserede 

Komplekse lidelser. 

Måske har du gennem længere tid været belastet af f.eks. diffuse smerter, anspændthed, søvnbesvær, træthed, uro, rastløshed, manglende energi, følelse af stress.

Disse reaktioner kan opstå, når der gennem længere tid ikke har været overensstemmelse mellem udfordringer, forventninger og krav fra omgivelserne, og de ressourcer, kræfter, forventninger og grænser man selv har. Kroppen begynder så måske at snakke. Livet sætter sig i kroppen som belastninger.

Ulykker, pludselige chokerende hændelser, overgrebserfaring eller andre former for traumer kan være årsag til kropslige belastninger. Ulykker, pludselige chokerende hændelser, overgrebserfaring kan også "trigge" eller retraumatisere, således at tidligere oplevelser, som der var lagt låg på, bryder frem.

Måske er der stillet en lægefaglig diagnose, som f.eks.: stress (tilpasningsreaktion, belastningsreaktion), PTSD, psykosomatisk lidelse, funktionel lidelse, somatisering eller somatoform smertetilstand, let depression, angstlidelse.

Afgrænsede kropslige gener.

Måske har du gennem længere tid været generet af noget mere afgrænset, f.eks. smerter, stramhed, stikken, summen, nedsat funktion i en bestemt del af kroppen. Generne kan have mange årsager; måske er det arbejdsrelateret, måske noget der stammer fra en tidligere ulykke, måske noget der bare bliver ved med at drille, uden at der umiddelbart kan peges på en enkelt årsag. 

Læs mere: Behandlinger. Vi tilbyder

Læs mere: Helhedsfokuseret fysioterapeutisk behandling

Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information

Copyright © 2017 fysioterapi-fokusoghelhed.dk All rights reserved.

Designet af digitalbranding.dk