Kløvervej 75, 6100 Haderslev

+(45) 40 84 82 95

Grundlagstænkningen. Klinikken arbejder konsekvent ud fra en bestemt grundlagstænkning, der så at sige er de briller, patienten ses igennem. Indenfor denne grundlagstænkning forstås kroppen ikke kun som den del af os, hvor alt det fysiske, det fysiologiske og det mekaniske foregår. Læs mere: Fagligt. For interesserede

Kroppen er konstant i samklang med vore tanker og vort følelsesliv - vores krop reagerer adækvat på disse, ligesom vi også påvirkes psykisk, når noget i kroppen bliver ved med at drille og bliver til en belastning (*).

 Livet skriver sig inde i kroppen, livet sætter sig i kroppen. Kroppen er således bærer af hele vor livshistorie og så er det sådan, at nogen gange er der kapitler i vort liv, der fylder mere og mærkes som kropslige belastninger og problemer. Det kan således være både mere udbredte kropslige belastninger eller mere afgrænsede problemer.

 

(*) At krop og sind hænger sammen er naturligvis ikke en ny anskuelse eller tænkning. Denne tænkning er anerkendt, udbredt og anvendes indenfor mange specialer, fx. sundhed, medicin, psykologi, social- og pædagogisk faglige tilgange og tænkningen bygger i høj grad på forskning.

 

Behandlingen - uanset om det er et afgrænset problem eller en mere kompleks lidelse - indledes med en samtale om, hvad problemet er, hvordan det er opstået, hvordan det generer, hvilke ønsker der er til behandlingen. Der foretages en helkropsundersøgelse, og der suppleres med relevante specifikke tests.

På grundlag af dette aftales og tilrettelægges behandlingen. Der arbejdes med kropsholdningen, med vejrtrækningen, med muskelspændinger og med stramhed i væv. Der arbejdes med kropslige metoder, der sigter mod at få kroppen i ro. Der arbejdes med de måder, vi har fået som vane at bevæge os og være på; med de måder som livet har lært os at bevæge os og være på. Der suppleres med relevante øvelser.

En del af dette er dialog og fælles fokus i en søges efter og forståelse af årsagssammenhænge. Dvs. hvordan belastningerne og det, man mærker i sin krop, kan tænkes at hænge sammen med livet, som det har skrevet sig ind i kroppen.

Løbende evalueres på behandlingen og effekten af denne.

Læs mere: Behandlinger. Vi tilbyder

Læs mere: Fordi livet sætter sig i kroppen

Dette webside bruger cookies. Ved at fortsætte med browsing accepterer du brugen. For yderligere information

Copyright © 2017 fysioterapi-fokusoghelhed.dk All rights reserved.

Designet af digitalbranding.dk